¿COM SAPIGUE SI SOC ADICTE AL JOC?:

Per a establir el diagnòstic de joc patològic s’han de donar al menys cinc dels símptomes següents:

1.- Freqüent i creixent preocupació per el joc o per a obtenir diners per a jugar.

2.- Necessitat de jugar quantitats creixents de diners per aconseguir el grau d’excitació desitjat (tolerància).
3.- Repetits esforços per a controlar, interrompre o aturar el joc (pèrdua de control) .

4.- Inquietud o irritabilitat quan intenta interrompre el joc o no pot jugar (síndrome d’abstinència).

5.- El joc s’utilitza com a estratègia per a escapar dels problemes o aliviar el malestar (mecanisme d’evasió).

6.- Després de perdre diners en el joc, torna a jugar amb la intenció de recuperar-lo. Amb freqüència es juga més quantitat de diners o durant més temps del que se havia previst (dependència).

7.- Enganya a membres de la família, terapeutes u altres persones para ocultar el grau de implicació amb el joc (mentides u ocultacions).

8.- Continua jugant malgrat la seva incapacitat per a pagar els deutes creixents, o altres problemes significatius, socials, professionals o legals que la persona sap que s’incrementen amb el joc (incapacitat d’abstenció). Es produeixen actes il•legals (falsificació, frau, robatoris o abús de confiança) per a finançar el joc.

9.- S’han arriscat o perdut relacions interpersonals significatives, treball i oportunitats educatives o professionals degut al joc (abandonament d’obligacions).

10.- Es confia en que els altres proporcionin diners que aliviin la desesperada situació financera causada per el joc.