OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ:

OBJECTIU GENERAL:

Rehabilitar a les persones afectades per el joc patològic a la fi d’aconseguir que siguin capaços de desenvolupar-se a les diferents àrees de la seva vida sense el joc.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1.Informar i orientar a les persones amb problemàtica relacionada amb la pràctica del joc d’atzar, motivant cap l’inici de tractament.

2.Informar i orientar a familiars de persones afectades per aquesta problemàtica.

3.Assessorar i informar a professionals i col•lectius amb la finalitat d’ampliar els seus coneixements sobre el joc patològic, com prevenir-lo i com detectar-lo.

4.Donar recolzament terapèutic individual i grupal als jugadors patològics.

5. Donar recolzament terapèutic individual i grupal als familiars de les persones amb problemàtica relacionada amb el joc que inicien tractament.

6.Orientar i assessorar a familiars de jugadors patològics resistents a iniciar el tractament, amb la finalitat d’aconseguir l’acceptació de la seva problemàtica i la motivació per iniciar un programa de tractament..