PROGRAMA DE TRACTAMENT:

Des de l’Associació Juguesca considerem fonamentals els primers contactes del jugador patològic o dels seus familiars amb el servei ja que l’experiència que resulti d’aquests primers contactes pot dur a la decisió de iniciar o no el programa de tractament:

 

a) Demanda de informació (telefònicament o personal).

 

b) Visita informativa i d’assessorament: Prèvia cita concertada, una de les psicòlogues de l’equip rep l’afectat i/o familiars, facilitant tota la informació que precisin per a la comprensió del trastorn que els afecta.

 

c) Fase d'avaluació diagnostica: Es realitza l'exploració psicològica i avaluació de la conducta de joc.
Si s'estableix el diagnòstic de joc patològic, es fa la proposta de tractament i es formalitza el compromís de tractament. En el cas de presentar altres addiccions (a conductes o substàncies) o altres trastorns psicològics es realitza el diagnòstic dual i la proposta de intervenció més adient.

 

d) Programa de tractament: El tractament consisteix en el seguiment terapèutic en sessions individuals i grupals, en les que participa tant el jugador patològic com els seus familiars.
La finalitat d'aquesta fase és aconseguir l'abstinència al joc i l'aprenentatge i adaptació a tot el que suposa la vida sense el joc. Es treballa fonamentalment amb les tècniques de control d'estímuls i prevenció de recaigudes.

 

e) Alta terapèutica i seguiment a llarg termini: Després d'un temps d'abstinència i havent-se complit els objectius marcats a cadascuna de les fases es dóna l'alta de tractament sense rompre de forma definitiva el lligam amb l'Associació ja que es realitza un seguiment periòdic individual i grupal de cada cas per a reforçar i mantenir els canvis aconseguits.

 

TRACTAMENT D’ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES:

 

C.T.A., com a centre col•laborador de l’Associació Juguesca, dóna resposta assistencial a altres conductes addictives diferents al joc patològic: a internet i noves tecnologies, compres compulsives, trastorns alimentaris, addicció al sexe, a la feina...

 

El programa de tractament és similar al del joc patològic, amb una valoració i intervenció individualitzada per a cada cas.