RECOMANACIONS PER AL JUGADOR PATOLÒGIC:

Si presenta al menys cinc dels símptomes descrits a l’ apartat “Com sapigué si soc adicte al joc?”:

 

1.Reconegui que té un problema, prendre consciència ajuda a assumir-lo i a prendre les mesures necessàries per a superar-lo.

 

2.Comuniqui a les persones properes que te un problema, quan abans millor, perquè són els que més el poden ajudar. Qualsevol moment és bo per a comunicar-lo, essent clar/a, sincer/a i realista. És una situació difícil d’afrontar, però necessària.

 

3.Assumir les conseqüències del propi passat, per a poder-les afrontar i resoldre a partir del procés de recuperació. Canviï el seu sentiment de culpa per un sentiment de responsabilitat en la resolució del seu problema.

 

4.Cerqui recolzament professional a un centre o associació especialitzats en el tractament del joc patològic per a poder dur a terme el procés de canvi.