Tens problemes amb el joc?

El joc domina la teva vida?

Podem ajudar-te

ASSOCIACIÓ JUGUESCA

La ludopatia o joc patológic es un trastorn addictiu que precisa tractament especialitzat. L’Associació Juguesca ofereix tractament de la ludopatia, mitjançant teràpia individual i de grup i ofereix, així mateix, tractament psicològic per a altres addiccions com poden ser: addicció a internet i les noves tecnologies, compres compulsives, trastorns alimentaris, addicció al treball, al sexe, …

El 1992, Júlia Monge i Antònia Miralles, psicòlogues que treballaven en serveis públics d’atenció a drogodependències, van crear el Centre de Tractament de les Adiccions (CTA) com a servei psicològic especialitzat en l’estudi i tractament de les addiccions psicològiques, principalment el joc patològic o ludopatia. La pràctica professional i experiència d’aquestes psicòlogues les va portar a obrir a Palma de Mallorca un centre dedicat a treballar una problemàtica addictiva que no tenia resposta assistencial pública a les Balears. L’any 1997 van crear l’Associació Juguesca per a l’estudi, prevenció i Tractament del joc patològic, amb l’objectiu de donar resposta assistencial als afectats per aquesta problemàtica i / o als seus familiars. Susana Navarro-Reverter es va unir a l’equip en l’any 2000.

JUGUESCA, PREMI PER LA SEVA ATENCIÓ A LA LUDOPATIA

L’Associació Centre català d’addiccions socials ha concedit, en el seu XII Congrés, el Premi associatiu a Juguesca pels seus 25 anys treballant en la prevenció i l’atenció de la ludopatia. A la imatge, de dreta a esquerra, Júlia MongeAntònia Miralles i Susana Navarro.

Barcelona, 2018.02.17.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/17/juguesca-premio-atencion-ludopatia/1288705.html#