Reportatge per al concurs Alberta Giménez sobre la ludopatia.

Aquest reportatge es va realitzar en col·laboració amb l’Associació Juguesca