PROGRAMA DE TRACTAMENT

Des de l’Associació Juguesca considerem fonamentals els primers contactes del jugador patològic o familiars del mateix amb el servei ja que l’experiència que resulti d’això pot portar a la decisió d’iniciar o no el programa de tractament.

LES FASES DEL PROGRAMA ASSISTENCIAL SÓN LES SEGÜENTS:

  1. Visita informativa i d’assessorament: Prèvia cita concertada, una de les psicòlogues de l’equip atén a l’afectat i / o familiars, facilitant tota la informació que necessitin per a la comprensió del trastorn que els afecta.
  2. Fase d’avaluació diagnòstica: Es realitza l’exploració psicològica i valoració de la conducta de joc.
    Si s’estableix el diagnòstic de joc patològic, es realitza la proposta de tractament i es formalitza el compromís de tractament. En el cas de presentar altres addiccions (a conductes o substàncies) o altres trastorns psicològics es realitza el diagnòstic dual i la proposta d’intervenció més adequada.
  3. Programa de tractament: El tractament consisteix en el seguiment terapèutic en sessions individuals i grupals, en què participa tant el addicte al joc com els seus familiars.
    La finalitat d’aquesta fase és aconseguir l’abstinència al joc i l’aprenentatge i adaptació a tot el que suposa una vida sense jugar. Es treballa fonamentalment amb tècniques de control d’estímuls i prevenció de recaigudes.
  4. Alta terapèutica i seguiment a llarg termini: Després d’un temps d’abstinència i havent-se complert els objectius marcats en cadascuna de les fases es dóna l’alta de tractament sense trencar de forma definitiva el vincle amb l’Associació ja que es realitza un seguiment periòdic de cada cas per reforçar i mantenir els canvis aconseguits.

TRACTAMENT D’ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES:

C.T.A., com a centre col·laborador de l’Associació Juguesca, oferim resposta assistencial a altres conductes addictives diferents al joc patològic: a internet i noves tecnologies, compres compulsives, trastorns alimentaris, addicció al sexe, al treball …

El programa de tractament és similar al del joc patològic, amb una valoració i intervenció individualitzada per a cada cas.

AUTOEXCLUSIÓ:

Es recomana dur a terme l’autoprohibició d’accés al joc, com una ayuda dins el programa de tractament. L’autoexclusió permet prohibir l’accés a sales de BingoCasinos, establiments d’Apostes Esportives i al Joc Online.

REGISTRE DE INTERDICCIONS D’ACCÉS AL JOC

S’estableix amb la finalitat d’impedir l’accés de les persones que en ell s’inscriuen als locals de joc on s’han d’aplicar sistemes de control d’admissió o als llocs web de joc a travées de mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius.

Es pot obtenir més informació a la pàgina web de la Direcció General d’Ordenació del Joc: https://www.ordenacionjuego.es/

Es pot sol·licitar la inscripció en el Registre d’Interdicció d’Accés al Joc en els següents enllaços:

https://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj

* A la Conselleria de Treball, Comerç i Industria